Andezit Mekanik Kaplama Taşı Nasıl Yapılmalıdır?

Bir çok alanda kullanımı yapılan ürünlerin farklı kullanım alanları olduğu gibi bu alanlarda farklı uygulama teknikleri bulunmakta olduğunu belirtmek isteriz. Uygulaması yapılan ürünlerin duvar kaplaması olarak kullanımı yapıldığında mekanik veya harçlı uygulama çeşitleri bulunmaktadır. Bu uygulama tekniklerinden ilk olarak mekanik kaplama çeşidini inceleyeceğimiz ürün hakkında bilgiler vereceğiz. Uygulama harçlı sisteme oranla oldukça zor ve uygulaması büyük titizlikler gerektiren mekanik sistemin sağlamlık olarak incelemesi ve bununla beraber ürünlerin ebatlarının incelemesini bu yazımızda ele alacağız. Öncelikle çimento katkılı harç ile arasındaki fark andezit taşı için ele almak gerekirse bu ürünün kullanımında tek bir kalınlıkta ürünlerin kullanımı yapılmaktadır. Bununla beraber genişlik ve boy olarak farklı ölçülerin kullanımı yapılmaktadır. Bu ölçülerin incelemesini ve uygulamada neler yapılacağını inceleyeceğiz. İlk olarak söylemek isteriz ki ürünlerin kalınlığının sabit bir değeri vardır bu değerin üç santimetre olarak kullanımı yapılmalıdır. Bununla beraber bu uygulama diğer harç ile yapılan uygulamaya oranla oldukça fazla bir maliyete sahip olarak bizleri karşılamaktadır. Bu maliyeti inceleme fırsatı bulduğumuzda en büyük gider kalemi olarak arka tarafta kullanımı yapılan taşıyıcı sistemin giderleri ortaya çıkmaktadır. Kullanımı yapılan paslanmaz çelik taşıyıcıların her biri dolar kuruna bağlı olarak satış yapılmaktadır. Bu satışların döviz kuruna bağlı olması giderlerin her gün farklı olmasının yolunu açmaktadır. Bununla beraber ürünlerin uygulama alanlarında isteğe bağlı farklı yalıtım teknikleri uygulandığı gibi uygulamada kullanımı yapılan ürünlerinden farklı tekniklere sahip olduğunu söylemek isteriz. Bu gibi bir çok detayı bu yazımızda andezit mekanik kaplama başlığımız altında anlatacağımızı belirtmek isteriz. Bu uygulamayı yapan çok az ustanın olması ve bu ustaların belirli teknikleri kullanması oldukça önemlidir. Yapılarda uygulaması yapılan mekanik sistem genelde çok katlı yapılarda cephe kaplaması olarak tercih edilmektedir. Bu nokta anlayacağımız gibi cephelerde bu kadar tehlikeli alanlarda kullanımı yapılan ürünlerin oldukça sağlam olması gerekmektedir. Yapılarda kullanımı yapılan mekanik sistem ile bu sağlamlık sağlanmış olarak bizleri karşılamaktadır. Bununla beraber ürünlerin cephelerde kullanımı sırasında bu sistem ile birlikte yalıtım sağlanmış olacak ve yaz aylarında serinleme giderleri azalacak kış aylarında ise ısınma giderleri en alt seviye indirme imkanı bulacağız. Bu noktada söylemek isteriz ki andezit taşı hakkında tüm bilgiler ve mekanik hakkında bilgileri paylaşacağız? Ancak bilinmenizi isteriz ki fabrikalarımızda üretimini yaptığımız ürünler için bizler uygulama yaptığımızı belirtmek isteriz. Ürün üretimi ve bunun uygulamasının tek elde toplanması ve anahtar teslimi işlerin teslim edilmesi sonunda ortaya çıkan işçiliğin kusursuz olması anlamını taşımaktadır. Daha kapsamlı bilgiler edinmek için yazımızı okumaya devam ediniz.

Andezit Mekanik Kaplama

Bir önceki başlığımızda genel bilgilerini verdiğimiz ürün grubu için bu başlığımızda detaylı bilgileri vereceğiz. İlk olarak söylemek isteriz ki ebatların neler olması gerektiğini anlatmak ile işe başlamamız doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu doğrultuda uygulamada kullanımı yapılan ürünlerin ebatları mutlaka üç santimetre kalınlık olması gerekmektedir. Bununla beraber genişlik olarak minimum otuz santimetre kullanımı yapılmalıdır. Otuz santimetre altında bir ölçünün kullanımının yapılması durumunda söylemek isteriz ki taşıyıcı sistem giderleri artacaktır. Bununla paralel olarak genişlik kırk santimetre ve elli santimetre olarak kullanımı yapıldığı durumlarda andezit taşı birim metrekare fiyatları artacaktır. Bundan dolayı genelde otuz veya kırk santimetre arasında ürünlerin kullanımı yapılmaktadır. Üretimi yapılan ürünlerin boylarını inceleme fırsatı bulduğumuzda altmış santimetre boy yada serbest boy kullanımı yapılmaktadır. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin farklı işlemlerden geçerek uygulama yapıldığını söylemek isteriz. Bu işlemlerin başında patinato veya kalibre işlemi gelmektedir. Bu işlemlerin yapılması ürünlere avantaj kazandırdığını söylemekte fayda buluyoruz. Duvar kaplamasında kullanımı yapılan ürünlerin mutlaka kalibre işlemi yapılması gerekmektedir. Bu durumun nedeni nedir? Açıklamak gerekirse duvar uygulamasında kullanımı yapılan ürünlerin izli olması kaçınılmazdır. Yüzeylerinde iz bulunan ürünlerin kullanımı yapılması yapılarda istenmeyen görüntülerin oluşacağını söylemek isteriz. Bu şekilde üretimi yapılan ürünlerin uygulaması konusunda detayları anlatmak istiyoruz. Bu uygulamanın yapılacağı duvarın yüzeyinin çimento katkılı harç ile yapılan uygulamadan farkı tam olarak duvar yapısından kaynaklanmaktadır. Genelde yüksek cephelerde uygulanan andezit mekanik kaplama işçiliği için ilk olarak taşıyıcı vidalar ve bunların duvarda sağlam olan bölgelere iletilmesi gerekmektedir. Yapının taşıyıcı sistemine entegre edilen taşıyıcı paslanmaz vidaların malzemeyi taşıması için ürünlerin büyüklüğüne göre baştan ve sondan iki taraflı olarak delikler açılır. Bu vidalar gerekli ekipmanların vasıtasıyla taşların taşınması sağlanmaktadır. Uygulamada malzeme siparişi veya işçilik birimlerini araştırdığımız kullanımı yapılan birim genel olarak metrekaredir. Bu birimler ile ürünlerin siparişi sağlanmaktadır. Bununla beraber ürünlerin yapılara kattığı bir çok avantaj olduğunu söylemekte fayda buluyoruz. yapılarda andezit mekanik kaplama yapılması ile ısı yalıtımında ve yapıların nemden uzak kalmasını sağlamaktadır. Uygulamada kullanımı yapılan taşlar ve duvar arasında kalan boşluğa yalıtım için ısı yalıtımı için taş yünü koyulmaktadır. Bu şekilde yapılara yalıtım özelliği kazandırılır. Bununla beraber dış mekanlarda duvar kaplaması olarak kullanımı yapılan ürünlerin darbelere bir çok maruz kaldığını söyleyebiliriz. Ancak kırılmaz ve darbelere karşı oldukça dayanımı yüksek olan ürün için söylemek isteriz ki yapıyı darbelerden korumaktadır. Yapıları koruyan ürünlerin suyu geçirmemesi aynı zamanda yapıların nemden uzak kalması ve yapıların nemden çürümesini engellemektedir. Uygulaması yapılan ürünlerin derz aralıkları doldurulması oldukça büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu dolgunun silikon ile yapıldığını ifade edebiliriz bu şekilde derz aralıklarından suyun girişi kesinlikle engellenmektedir. Bu şekilde suyun yapıya ulaşması kesin olarak engellenmiş olacaktır. Bu şekilde uygulaması yapılan andezit mekanik kaplama ile duvarlar tam olarak sağlama alınmış olarak bizleri karşılamaktadır. Bu uygulama ile yapılmış yapılarda en önemli nokta taşıyıcı sistem olan paslanmaz çeliklerin sağlamlığı ve ürünlerin dış ortam koşullarından etkilenmemesi gerekmektedir. Uygulaması ve üretimi yapılan ürünlerin hakkında kapsamlı detaylar ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.