Andezit Fabrikamız

Andezit Taşı Fabrikamız

Yapı malzemesi olarak üretimi yapılan bir çok iç ve dış mekan ürünü bulunmaktadır. Bunların her birinin kendine özgü özelliği vardır. Bu ürünlerin tercihini yapı tasarımcı olarak çalışmakta olan mimar ve mühendisler karar vermektedir. Bu noktada dış mekanlarda kullanılmak üzere andezit taşı sıklıkla tercih edilmektedir. Bu ürünün kullanılmasının bir çok nedeni bulunmaktadır. Bunların başınca ham maddesinin dayanım kat sayısının fazla olmasıyla beraber bir çok özelliği yanında taşımasıdır. Üretimi yapılan ürünler genelde dış mekanlarda tercih edilmektedir. Ancak farklı işlemler yapılarak iç mekanda kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Bu tasarımlarda önemli olan doğru ebatlarda andezit kullanarak uygulamanın iyi yapılmasıdır. Bu noktada firma olarak istenilen ebatlarda ve metrajda üretim yaparak anahtar teslimi işler yapmaktayız. Müşteri memnuniyetini öncelikli hedef alarak tüm işlerimizi özenle yapmaktayız. Üretimini yapmakta olduğumuz andezit taşı ham maddesi çıkarılmasından uygulaması aşamasına kadar tüm süreci yürüten bir firma olarak ürün hakkında bilgileri paylaşacağız. Üretimi yapılan andezit daha kapsamlı tanımak ve maden sahasından fabrikamıza kadar olan süreçte neler yapıldığını anlatacağız.

Andezit Taşı Fabrikası Üretim Süreçleri

Öncelikle bir ürünü tanımak onun kullanım alanlarını ve neye cevap vereceğini bilmek anlamına gelmektedir. Ondan dolayı bir yapı tasarımı sırasında tasarımcı ürün hakkında detaylı bilgilere sahip olmalıdır. Bir yapının ömrünü onun yapımında kullanılan yapı malzemeleri belirlemektedir. bu kapsamda bizler dış mekan tasarımlarında kullanımı yapılan andezit taşı hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Farklı maddeler halinde inceleyeceğimiz ürünün ham madde olarak çıkarılmasında başlanarak işlenmesine kadar olan süreci detaylı olarak inceleyeceğiz.

  • Andezit Taşı Ham Maddesi Çıkarılması; bir ürünün kaliteli olması onu oluşturan ham maddenin kaliteli olmasından geçmektedir. Bu kapsamda doğal bir kaya olarak çıkarılan andezit içinde ham madde oldukça önemlidir. Ham maddenin sağlam ve tek parça olması üretim aşamasında maliyet anlamında büyük bir avantaj sağlamaktadır. Dünya hareketlerine bağlı olarak yer altı lavlarının yeryüzüne çıkması sonucu oluşan andezit bloklar halinde bulunmaktadır. İlk zamanlarda insan gücüyle çıkarılarak el kırımı olarak işlenen ürün günümüzde teknolojinin gücünden yararlanmaktadır. Günümüzde iş makineleri yardımıyla çıkarılan bloklar öncelikle tespiti gerekmektedir. Delici sondajlar yardımıyla maden olduğu düşünülen dağlardan karotlar alınmaktadır. Bu dağlardan alınan numuneler öncelikle özelliklerine göre sınıflandırılması gerekmektedir. Dağ yüzeyinin farklı yüzeylerinden alınan örnekler dağ yapısını kısmi olarak araştırmacılara sunmaktadır. Bu örnekler vasıtasıyla maden sahasının ilk açılacak bölgesi belirlenir ve bu bölgeden iş makineleri giriş yaparlar. Büyük kütle bloklar halinde bulunan andezit taşı bu bölgelerden çıkarılmaktadır. Bu blokların sağlam olması üretilen ürünün kalitesini belirlemektedir. Ürün kalitesi yanında maliyet avantajı ve müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Erku madencilik bünyesinde bulunan maden sahaları sayesinde fabrikalarımız dört mevsim üretim yapmaktadır. Bu şekilde andezit taşı fiyatları konusunda uygun fiyat ve kaliteyi buluşturmaktayız. Kapsamlı bilgi ve detaylar için yazımızın diğer bölümlerini okuyunuz.
  • Andezit Taşı Ham Madde Sevkiyatı; diğer bölümde anlatımını yaptığımız ham madde çıkarılması sonrasında bu blokların sevkiyatı söz konusudur. Bu işlem yapılırken dikkat edilmesi gereken blokların doğru olanlarının seçilmesidir. Ham olarak çıkarılan andezit bloklar öncelikle sevk alanına taşınmaktadır. Bu alanda blokların şekillerine göre ayırma işlemi yapılmaktadır. Bu ayrıştırma doğru ham madde bulmak için gereklidir. Ustalarımızın ayrıştırılması sonucunda doğru ve sağlam ham maddeler ayrıştırılır. Bu noktadan sonra andezit bloklar sevkiyat için lastikli yükleyiciler vasıtasıyla tırlara yüklenmektedir. Tırlara yükleme işlemi bitiminden sonra blokların etrafı desteklenerek kasa içerisinde sabitleme yapılmaktadır. Sabitlenen bloklar üzerlerine çadır örtülerek sevkiyata hazır hale getirilir. Bu işlemler sırasında önemli olan sağlam kesime el verişli blokları ayırmaktır. Doğru seçimler andezit taşı fiyatları konusunda fabrikamıza avantaj sağlamaktadır. Bu avantaj müşterilerimize uygun fiyat ve kaliteli hizmet olarak dönecektir.
  • Andezit Taşı Ham Madde Stoklanması; bloklar halinde dağlardan çıkarılan ham maddeler fabrika sahamıza taşınmaktadır. Bu taşıma işlemi sırasında blokların düz ve kesime uygun olmasına dikkat edilmektedir. Özen ile çıkarılan andezit bloklar fabrika sahamızda sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma genelde blokların büyüklüklerine göre yapılmaktadır. Bu sınıflandırma sonucu kesim aşamasında bloklar daha rahat seçilerek kesim işlemi yapılır. Bu şekilde kesim için ayrılan bloklar üretimi yapılacak ürüne göre seçilir ve kesimi yapılır. Böylelikle ürünün israfı önlenerek blokların verimli kullanılması sağlanmaktadır. Bu uygulama sonucun maliyetler düşmekte ve andezit taşı fiyatları bu konudan olumlu etkilenmektedir.
  • Andezit Taşı Kesimi Yapılması; stok alanında büyüklüklerine göre sınıflandırılan ham bloklar kesim işleminde ürüne göre seçimleri yapılır. Plaklar halinde üretimi yapılacak ürünler öncelikle kalınlık ve genişlik sabit olarak kesimi yapılır. Bu şekilde kesimi yapılan andezit taşı sonrasında uzunluğu istenen ebatlara uygun olarak kesilir. Bu kesim sonucu istenilen ürünler ortaya çıkmaktadır. burada önemli olan ebatla göre blokları seçmektir. Yanlış ebat seçimi ham madde kaybına yol açacaktır. Bu ise maliyetleri artıracağı gibi andezit taşı fiyatları konusunda olumsuz etkilere yol açacaktır.
  • Andezit Taşı Sevkiyatı; bloklar halinde dağlardan çıkarılan andezit taşı serüvenini plaklar halinde ebatlanması sonucunda son noktada bulur. Bu plaklar istenilen bir işlem olması durumunda ikinci bir makine iletilerek kesim işlemi yapılır. Bütün işlemlerin bitmesi durumunda bu ürünler paletlere dizilmektedir. Bu dizilim işlemi sonucunda yek pare paletler oluşmaktadır. Bu paletler sarılarak çelik çemberler ile sarılmaktadır. Bu sarılma sonucunda taşınma hazır ürünler çıkmaktadır. Bu şekilde muhafaza edilen ürünler istenilen yerlere sevk edilir. bu şekilde işlem görmeye devam eder.