ANDEZİT

Bir çok doğal maden ve yapı malzemeleri özünde ham maddelerden oluşmaktadır. Bu ham maddeler ürünün kendisini oluşturduğu gibi kendi başına işlenerek ürünün oluşmasına olanak sağlamaktadır. Ancak her iki durumda doğaya bağımlı olduğumuzu unutmamak gerekmektedir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin başında gelen andezit için doğal ve sağlam bir ham maddenin işlenerek kullanıma hazır elemanların oluştuğunu söylemek doğru sonuçların çıkmasına olanak sağlayacaktır. Ham maddesini inceleme fırsatı bulduğumuzda doğal blok adı verilen kayaların maden sahalarından çıkarılarak işleme tabi tutularak üretiminin yapıldığını ve üretimi yapılan ürünlerin kullanım alanlarının oldukça fazla olduğunu söylemek doğru olacaktır. Üretimini yaptığımız aynı zamanda uygulamasını doğrudan anahtar teslimi yaparak gerçekleştirdiğimiz ürünler için yakından tanımak ve ham maddesini incelemek andezit taşı için daha yakından bilgilere sahip olacağımız anlamına gelmektedir. Bu kapsamda ürünün ham maddesini doğal volkanik kayaçlar olduğunu ve bu kayaçların dünyamızın oluşumu sırasında yer altından çıkarak yıllarca soğuma ile ortaya çıktığını bilmekteyiz. Bu ürünler bundan dolayı oldukça sağlam ve kimyasal maddelere dayanımı bir o kadar fazladır. Bu bloklar öncelikle yer altından ateş lavları olarak yer yüzüne çıkmaktadır. Bu yüzeye çıkan lavlar belli bir akış sonrası durmakta ve bu duruşla beraber madenin ham maddesinin oluşumu meydana gelmektedir. Oluşumu başlayan ve biten ham maddeler yine dünyamızın hareketlerine bağlı olarak oluşan depremler ile parçalanır ve işlemeye uygun blokların oluşması sağlanmaktadır. Bu noktada bu ürünlerin bulanarak işlemeye başlanması durumunun ustalar ve bu ustalara yardımcı olan kesim makineleri sağlamaktadır. Bu makinelerin çalışması ve belli bir oranda ürün üretmesiyle istenen ebatlarda ve metrajlarda andezit ortaya çıkmaktadır. bu çıkan ürünler yapısal malzeme, dekoratif ürün veya özel alanların oluşması için kişilerce kullanılmaktadır. Öncelikle ürünün ham maddesini tanımak oluşabilecek ürünün kullanım alanlarını belirlemekte bizlere yardımcı olacaktır. Bu kapsamda bu ürünün doğal volkanik bir kayaç olduğunu ve dayanımının oldukça yüksek olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bundan dolayı dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünün iç yapısı sayesinde kimyasal maddelere dayanımının oldukça yüksek olduğunu bilmekteyiz. Bu doğrultuda öncelikle bu madenin diğer adı nedir? Bir çok kişi tarafından izlenen ve yurdumuzda uzun yıllardır izlenme rekoru kıran yarışma programında soru olarak sorulan sorunun cevabı Ankara Taşıdır. Bunun nedeni madenin başkente bulunuyor olması ve dayanımının en yüksek olduğu alanın buralarda yer almasıdır. Bu kapsamda bizlerde madenlerimizi tam 25 senedir aynı madenlerden çıkararak kendi fabrikalarımızda işleyerek nihai tüketiciye doğrudan ulaştırmaktayız. Bu kapsamda yıların deneyimi ve üretim kapasitesini arkamıza alarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Öncelikle üretimi yapılan ürünler nelerdir bunların üretim aşamaları nedir gibi bir çok sorunun cevabını diğer başlıklarımızda bulacağız. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Nedir? Andezit Nasıl Oluşmuştur?

Bir çok yazıda ve kullanıcılar ortak bir çok soru bulunmaktadır. bunların birinci dereceden muhatabı olarak ilk olarak bizler gelmekteyiz. Bu kapsamda üretimini maden sahasından başlayarak uygulamasına kadar geçen tüm süreci tek elde gerçekleştiren Erku Madencilik olarak andezit nedir? Bu sorunun cevabını herkesin anlayacağı bir şekilde sizler ile paylaşacağız. Diğer taraftan üretimi yapılan ürünlerin esasında nasıl n-meydana geldiğine dair bir çok soruyu duyduğumuzu belirtmekte fayda buluyoruz. Bu kapsamda andezit nasıl oluşur? Bu her iki soruda oldukça büyük öneme sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu ürün bir doğal taş olarak tanıtmak doğru olacaktır. Doğal bir ürün olarak nitelediğimiz ürün için öncelikle belirtmek isteriz ki en sağlam doğal taşların arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ilk sorunun cevabı olarak andezit bir doğal taş olduğu cevabı karşılığını vermek doğru olacaktır. Bu ürünün nasıl oluştuğunu sorusu ise çok uzun öncesine dayalı olduğunu ve var sayımlardan bahsedildiğini söylemek isteriz. Bu ürünün oluşumu dünyamızın oluşumuyla başladığını söylemek yanlış bir cevap olmayacaktır. İlk olarak gezegenimizin ana çekirdek kısmını incelediğimizde karşımıza çıkan sonuç şudur ki bu bölgede hale günümüzde aktif lav parçaları yer almaktadır. Bu lav hareketleri geçmişte ve günümüzde gezegenimizin gençleşmesiyle yer yüzüne gelmekte ve alanda yayılım göstermektedir. Ancak bu yeryüzüne gelme ile birlikte bu çok yüksek sıcaklığa sahip lavlar öncelikle soğumaya başlamaktadır. Bu soğuma işlemi ile birlikte ürünlerin ilk oluşumu meydana gelmektedir. Meydana gelen ürünlerin ilk incelemesini yaptığımızda karşımıza oldukça sert yapılara sahip ve dayanımı yüksek ürünler bizi karşılamaktadır. Bu kapsamda bu ürünlerin ilk üretimi oldukça zordur. Bu lavların oluşumunu sağladığı tek doğal taş andezit değildir. Bunun yanında düşük yoğunluğa sahip lavların oluşumunu sağladığı tüf adını verdiğimiz doğal taşların oluşumunu yine lavlar sağlamıştır. Ancak belirttiğimiz gibi düşük kalitede oluşan bu tüfler zamanla aşınarak toprakların oluşumunu sağlamaktadır. Bizim üretimini yaptığımız ve kullanımı oldukça kolay olan bu yapı malzemesinin oluşumunda ve oluşumunun sonrasında meydana gelen blokların kesimi ve işlenmesi oldukça zordur. Bu kapsamda incelemelerde öncelikle ürünlerin ham blok halleri incelendiğinde karşımıza çıkan sonuç kesinlikle büyük iş makineleri kullanımının zorunlu olduğu gerçeğidir. Bu durumun nedeni sert bir kaya olan ürünlerin birbirine basarak parçalanmaz halde doğalda yer alması gösterilmektedir. Bununla beraber ürünlerin çıkarıldıktan sonra üretim koşullarında kullanımı yapılan bıçak elmas testereler ürünler hakkında bizlere kısa detaylarda vermektedir. Bu detayları incelediğimizde öncelikle ürünlerin elmas kesicileri kısa sürede bitmektedir. Elmas testereler neden bu kadar kısa bitmektedir? Bu sorunun nedeni yine diğer soruların cevabı olduğu gibi ham maddenin sert ve aşınmaya karşı olan direncinden kaynaklanmaktadır. Bizler üretimini yaptığımız farklı bir ürün olan mermeri incelediğimizde üç ay kadar uzun süre bıçakların bitmediğini görmekteyiz. Ancak üretimi yapılan andezit için bu süre bir hafta ile sınırlı olduğunu gözlemlemekteyiz. Üretimi yapılan ürünlerin ham bloklarının bu derece sağlam olması ve aşınmaya karşı dirençli olması ürüne ne gibi özellikler sağlamaktadır? Bu sorunun cevabı ise uygulama alanlarını inceleyince daha iyi anlayacağız. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle zemin kaplamaları özellikle dış mekanlarda kullanımı yapılan ürünler için en zor koşullara sahip alanlar diyebiliriz. Dış mekanlara göz atma fırsatı bulduğumuzda öncelikle sıcaklık farkı en yüksek olan yer olduğu belirtmek isteriz. Bu durum kullanımı yapılacak ürünün sıcaklığa karşı dayanımı yüksek olması gerektiğini göstermektedir. Bu durumu açmak gerekirse öncelikle yaz aylarında direk güneşe maruz kalan alanlarda yani zeminlerde sıcaklık oldukça yüksektir ancak bunun aksine kış aylarında yine direk kar ve dona maruz kalan bu alanlarda sıcaklık oldukça düşüktür. Bu iki alanda sıcaklık geçişini sağlayabilen sayılı doğal taş olarak karşımıza Ankara andezit çıkmaktadır. Dış mekanlarda yine kış aylarında donların açılması ve kullanıma uygun olabilmesi için genelde kimyasal solüsyonlar kullanılmaktadır. Bu kimyasallar kullanımı yapılan ürün ile doğrudan temas ettiğini belirtmek isteriz. Kullanımı yapılacak ürünlerin yine bu kimyasallara karşı dayanımının iyi olması gerektiği kadar deforme olmaması gerekmektedir. Bununla beraber yine zemin uygulamalarında yayaların aradığı en büyük ve önemli olan durum kaymaz bir yapıya sahip ürünlerin bulunmasıdır. Bu yapıyı sağlayan tek ürün ise yine andezit olarak bizleri karşılamaktadır. Bununla beraber sayacağımız bir çok özelliği ürünün özellikleri nelerdir? Başlığımızın altında inceleyerek öğrenme imkanınızın bulunduğunu açıklamak isteriz. Kullanımı yapılan ürünlerin bu özellikleri yanında ısı yalıtımı özelliği ve çimento katkılı harç ile kurduğu ilişki uygulamalarda ve uygulama sonrasında kullanıcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. Uygulaması yapılarak teslim edilen bir çok alanda bu avantajları görmek mümkündür. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Ankara Andezit

Kullanım alanlarını ve üretiminin nasıl ve ne biçimde yapıldığını bir önceki başlıklarımızda anlatma fırsatı bulduğumuz ürün için şimdi gerçeğini nasıl bulacağımızı ele alacağız. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda karşımıza çıkan durum ürünün tek ve ana sağlıklı kaynağı başkentimizde yer almaktadır. Bundan dolayı bir çok yerde ürünün diğer adı için Ankara andezit diye bahsedilmektedir. Öncelikle bu başlığımızda hangi alanlarda kullanımı yapıldığını incelediğimiz ürün için kalitesinin ne olduğunu ve bu alanlarda kullanım amaçları nelerdir? Bu soruların cevabını arayacağız. Bununla beraber ürünlerin fiyatlarına neler etki edebilir? Bu etkilerin fiyatlara yansımaları nelerdir? Bunların cevaplarını vereceğiz ürün fiyatları için kısa bir giriş yaparak ayrıntılı bilgiler için bizleri aramanızı tavsiye etmekteyiz. Bu kapsamda öncelikle ürünlerin kalitesi ne durumlarda değişiklikler göstermektedir. Bu konuyu inceleyerek işe başlamak istiyoruz. Öncelikle her doğal taşın farklı kullanım alanlarının olduğunu bir çok kez bahsetme imkanı bulmuş durumdayız. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle ürünlerin kalite ve farklı durumlara karşı davranışları oldukça farklı olduğunu söylemek gerekmektedir. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle bir iç mekan malzemesi mermer için dış mekanda kullanımı yapıldığında erken patlamaların oluştuğuna şahit olmaktayız. Bununla beraber üretimini yaptığımız ürün için ise dış mekanda kullanım yapmak oldukça kolay olduğu ve sağlıklı olduğuna şahitlik etmekteyiz. Bu kapsamda incelemelerimize devam ettiğimizde andezit için en uygun alanların dış mekanların olduğunu iç mekanda kullanımlarda farklı uygulamaların yapılması gerektiğini belirtmek isteriz. Bu kapsamda ilk olarak ürünlerin kullanım alanlarını daha önce söylediğimiz gibi duvar kaplaması, zemin kaplaması, duvar yapımı, sert zemin ayrımı ve harpuşta gibi farklı uygulama alanlarına sahiptir. Peki bu alanlarda kullanımının yapılmasının nedenleri nelerdir? Bu duruma açıklık getireceğiz ve bu şekilde ürünü tanıma imkanı bulacağız. Ancak kesinlikle söylemek isteriz ki gerçek ürün Ankara andezit taşı olduğunu üstüne basarak söylüyoruz. Diğer alanlarda çıkarılan ürünlerin kısa zamanda deforme olduğunu ve dağıldığını belirtmekte fayda buluyoruz. Öncelikle uygulama alanına göre ürünlerin performansı ilk olarak duvar kaplamasında incelemeye başlayalım. Bu alanda kullanımı yapılan ürünlerin ilk aranan özellik uygulamasında kullanımı yapılan harç ile ürünün iyi ilişki kurmasıdır. Bu ilişkiyi iyi kurmanın nedenin zamanla ürünlerde düşmelerin yaşanmaması içindir. Bu doğrultuda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle üretimini yaptığımız ürünlerin referanslarını incelediğimizde zeminlerde çökmeler yaşansa dahi ürünlerde düşmeler kesinlikle yaşanmamaktadır. Bununla beraber ürünlerin hiçbir deformasyonu göze çarpmamaktadır. Bu noktadan sonra ürünlerin bir başka önemli durumun ne olduğuna geldiğinde kesinlikle duvar yapısı bu madde içerisinde önemlidir. Duvar yapısı yazların ise mutlaka su ile serinletilmesini önermekteyiz. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin uygulamada mutlaka kimyasal yapıştırıcı uygulaması yapılarak uygulama yapılması gerekmektedir. Bu noktadan sonrası duvarın yapısında mutlaka pürüzlerin olması gerekmektedir. Bu durum özellikle gerekli olduğunu belirtmek isteriz. Bunun nedeni uygulamada kullanımı yapılan çimento katkılı harç kullanımı yalpan andezit ürünü ile iyi ilişki kurup tutmaktadır. Ancak arada yapıştırıcı özelliklerini kullanan harç birde duvarda tutunma yüzeyi aramaktadır. Bu yüzeyi ona sağlamak mutlaka gerekmektedir. Bu durumların sağlanması bizlere yada uygulamalara büyük avantaj sağlayarak ömürlerinin uzun olmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan ürünlerin duvar yapımında kullanımının sıklıkla yapıldığını gözlemlediğimiz bir çok uygulamada yer almaktadır. bu uygulamaların geçmişte kalelerin yapımında yine yapıldığını belirterek şunu söylemek isteriz ki ürünler görevlerini tam anlamıyla yerine getirmektedir. Kullanımının yapılan ürünler yapıda inanılmaz bir ısı yalıtım görevi gerçekleştirmektedir. Bu şekilde ürünler yapıların iç kısmının yaz aylarında serin kış aylarında Sıçak olmasını sağlamaktadır. Bu durumu geçmişte yapımı yapılan eski bir çok yapıda bu durumu yaşadığımızı gözlemleyebiliriz. Bunun gibi bir çok detaya dikkat edilerek uygulamaların yapılması gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin uygulaması yapılan diğer bir alan zemin kaplaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda kullanımı yapılan ürünlerin ebatları mutlaka kalınlık olarak üç santimetrenin altına düşmemesi gerekmektedir. bu alanda dış mekanlarda bir çok karşı tepkiye maruz kalan ürünleri gözlemlemekteyiz. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda andezit için mutlaka kesinlikle aşınmaya maruz kalmadığını söylemek oldukça kolaydır. Bununla beraber ürünlerin hiçbir şekilde renklerinde değişmeler yaşanmamaktadır. Ancak bunun aksine tüf taşları ne yazık ki erken deforme olmakta ve yüzeylerinde erken deformeler yaşandığını belirtmek isteriz. Bu durumların aksine gerçek ürünlerin bu durumlara maruz kalmadığına söylemek isteriz. Bu farklılığın en temel nedeni ürünlerin oldukça sert olmasını göstermek istiyoruz. Oldukça sert olan ürünler Sıçaklık farklarına karşı mükemmel bir uyum sağlamakta ve kesinlikle ısı farkından etkilenmemektedir. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin ebatları isteğe göre üretilmesi kullanıcılara avantaj sağlamaktadır. Bu avantajı açmak gerekirse bir alanın kaplanması için farklı ölçülere ihtiyaç duyulur yada alanın kullanımı özel ölçülere ihtiyaç duya bilir. Bizler ürün üreticisi olduğumuzdan alanın durumuna göre özel ebatlara sahip andezit üretimi yaparak alana özgü özel tasarımlar tasarlamaktayız. Bu konu hakkında bir çok detaylar ve ürünlerin hakkında daha fazla bilgi için hemen arayınız. Bununla beraber ürünlerin kullanımının yapıldığı bir diğer uygulama olarak karşımıza çıkan özel işlemeleri araştırmak istiyoruz. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda özel işlemelerin başında çeşme işlemleri ve buna bağlı farklı ürün gruplarının yanında mezar taşları karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda öncelikle özellikle sert olduğundan ürünlerin işlenmesi oldukça zordur. Ancak üretimi yapılan ürünlerin ömrüne baktığımızda yapıldığı dönemlerin çok eski olduğunu görmekteyiz. Bu durum ürünün sert olmasının ve aşınmasının zor olduğundan kaynaklandığı bilinmektedir. Bundan dolayı andezit uzun sürelerde görevini yerine getirmektedir. Özellikle çeşme işlemelerini incelediğimizde su ile teması oldukça fazladır. Bundan dolayı yıpranmasını çok olmasını bekleyebiliriz. Ancak şunu söylemeliyiz ki kesinlikle ürünler suyu iç yapısına çekmemektedir. Malzemenin içine geçmeyen suyun malzemeye zarar vermesi imkansız hale gelmektedir. Bilindiği üzere su gibi donduğunda hacmi artan maddeler bir kapalı düzenekte bulunduğunda donması durumunda şişerek bulunduğu yüzeylerde tahribatlar oluşturur. Ancak bu durumu üretimini yaptığımız hiçbir çeşme işlemesinde gözlemlememekteyiz. Bunun nedeni ürünün kalitesiyle ilişki olduğunu söylemek isteriz. Bu kapsamda daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Maden Sahası

Bir önceki başlığımızda belirttiğimiz gibi ürünlerin yapısını ve kalitesini belirleyen en temel öğe onların çıktığı maden sahalarıdır. Bu maden sahaları ne kadar sağlam ve dayanıklı madenlere sahipse ürünler aynı derecede sağlam ve üretimi bir o kadar kolay olacaktır. Maden sahaları ürünlerin üretimi için doğrudan etkili alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda öncelikle andezit maden sahası nedir? Bu alanlar nasıl işletilir işletmek için gerekli yasal mevzuatlar nelerdir gibi bir çok sorunun cevabını bilmek gerekmektedir. Bu bilgiler alanların keşifleri ve sonrasında üretimi için oldukça büyük öneme sahip alanlardır. Bu son zamanlarda kaçak kazı ve kalitesiz madenlerin andezit adı altında satılmasını kolaylaştırmaktadır. Son zamanlarda tüf taşı olarak bilinen ve kırmızı gri renklere sahip madenler bu ürünmüş gibi aynı çatı altında satılmaktadır. Bilinmesi gereken her ürünün bir adı ve buna bağlı olarak oluşan kullanım alanları mevcuttur. Bizler tüf taşlarını andezit adı altında dış mekanlarda uygulamaya başlarsak uygulaması yapılan ürünler zamanla deforme olacak ve kendisinden parçalar bırakacaktır. Bu durumu hiçbir üretici ve kullanıcı kesinlikle istememektedir. Bundan dolayı mutlaka doğru ürünü Ankara ‘dan almak gerekmektedir. Aksi durumda yanlış sonuçlar ortaya çıkacaktır. Bu doğrultuda yıllarca üretim yapan Erku Madencilik ilk öncelik olarak müşteri memnuniyeti sonrasında buna bağlı olarak kalite anlayışını geliştirmiştir. Bu sayede hiçbir müşterisine veya işine karşı yanlış eksik bir olumsuz yorum almamıştır. Öncelikle firmamız yılarca maden sahası işletmiş ve bu maden sahalarından çıkardığı ham blokları özenle işleyerek müşterilerine sunmaktadır. Kullanımı yapılan her bir maden sahasını için bir maden mühendisi çalıştıran ve bu alanlardan çıkan ürünleri ilk anda inceleyerek üretimine uygun olduğunu düşündüğü blokları işlediğimizi söylemek gerekmektedir. Maden sahalarından çıkarılan her andezit bloğu işlemeye ve uygundur. Demek kesinlikle yanlış ve eksik bilgi olarak karşımıza çıkacaktır. Çünkü her bloğun bir işleme alanı ve üretilecek her ürünün kendine özgü ebatları ve bu ebatlardan oluşan blok parçaları bulunmaktadır. Bu parçaların öncelikle maden sahalarında ustalar ve mühendisler ile sınıflara ayrıldığını bilmek ve üretilecek ürüne göre fabrikalarımıza sevk edildiğini belirtmek gerekmektedir. Bu sevkiyatlar sırasında blok parçalarına üretimi yapılacak ürün adları yazılmaktadır. Bu şekilde sıfır fire yani kayıp ile ürün üretimi gerçekleştirilmektedir. İlk olarak yapılması gereken maden sahası keşfidir. Bu maden genelde yüksek dağları zirvelerinde ve yassı yamaçlarında ham bloklar halinde bulunmakta olup bu alanlardan iş makineleri yardımıyla çıkarılmaktadır. Bu çıkarılma işlemi sonrasında ham bloklar işlenmek üzere maden sahalarında bulunan sevkiyat alanlarına sev edilir. Bu işlem sonrasında bu alanlarda çok büyük madenler kırılarak istenen ebatlara getirilir ve bu işlemin ardından fabrikalarımıza sevk edilir. Bu işlem sonucunda ürünler fabrika sahasında kesime başlanmak üzere bekletilir. Böylece andezit üretimi için ilk aşama tamamlanmış olup bir sonraki adım plakalar halinde ebatlamak olacaktır. Ancak ürünün kalitesini maden sahaları belirlemekte oluşan ürünün ebatlarını ve sevk edilme aşamalarını fabrikalarda bulunan teknoloji oluşturacaktır. Bu kapsamda bizler Erku Madencilik ailesi olarak kendi maden sahalarımızı ve fabrikalarımızı kendimiz işletmekteyiz. Maden sahası ziyareti ve doğrudan ham madde ihtiyacını karşılamak için bizleri arayabilir veya maden sahalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Andezit Kesim Fabrikası

Maden sahalarından ham madenlerinin ne koşullarda çıkarıldığı ve fabrika sahasına sevkiyatını kısa olarak anlatmış bulunmaktayız. Bu madenlerin plaklar halinde kesilerek üretimi yapılacak ürünlerin nasıl ve ne şekilde elde edildiğini bu başlığımızda inceleme fırsatı bulacağız. Öncelikle bilinmesi gereken ham blokların her ebatta ürün üretimi için elverişli olmadığıdır. İstenen ebatlarda ürünleri üretmeye karar verdikten sonra ürünün elverişli olarak alınacağı blok parçasını seçmek oldukça büyük öneme sahiptir. Bu durumunu şu şekilde açıklamak gerekmektedir. Bir bordür taşı üretimi yapıyorsanız bunun için elverişli olan blok ile kaplama taşı üretimi için kullanımını yapacağınız blok aynı değildir. Bundan dolayı andezit üretiminde öncelik doğru bloklardan ürünleri üreterek hem zamandan tasarruf hem de üretim sırasında israfları engellemektir. Bununla beraber öncelikle ham bloklar vinçler yardımıyla fabrika kesim sahasına indirme işlemi yapılır. Bu işlem sonrasında yine vinç yardımıyla kaldırılır ve kesim makinesinin vagonuna koyularak kesim işlemi için fabrikanın iç mekanında bulunan alana alınmaktadır. Bu alım işlemi ile ürün üretim aşamasının ilk evresini tamamlamış bulunmaktayız. Ancak vagona alınan blok için alt kısımdan destekleme ve besleme denilen işlem mutlaka yapılmalıdır. Aksi durumda kesim işleminde hata payı ortaya çıkacak olup üretimi yapılan ürün için aynı ebatlarda çıkma durumu ortadan kalkacaktır. Bu durumu engellemek için andezit blok alt kısımlarından beslenerek desteklenmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra kesim işlemine başlanabilmektedir. Kesim işlemine başladıktan sonra dikkat edilmesi ve ilk yapılması gereken ham maddenin üst kısmını taramak ve düz bir alan elde etmektir. Oluşan düz alanı kullanarak ürünlerin üretimi yapılmaya başlanabilir. Bu şekilde ilk olarak genişlik olarak ebatsız ancak kalınlık olarak ebatlı ürünler oluşmaya başlayacaktır. Bu şekilde üretilen andezit plakları diğer ebatlama makinesi ile son halini almakta ve ilk ürünler ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ürünlerin dizilmesi ve ürünlerin ortaya çıkmasıyla istenen ürün elde edilir. Bu noktadan sonra plakalar halinde ürünler üretilmeye başlanır ve baş kesme makinesi ile son hali verilen ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde ürünler elde edilir ve üretim bandından paletlere dizilerek gerekli alanlara sevk edilir. Paletleme işlemi sonrasında bizler ürünleri streç ile sarıp çember ile bağlayarak sevk işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde üretimi yapılan andezit taşı güvenle istenen alanlara taşınır ve buralarda uygulama yapılır. Üretim hakkında kısa ve öz olarak tanımlamak gerekirse bu şekilde açıklanabilir. Daha fazla bilgi ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

Andezit Fiyatları

Bir çok yapı malzemesinin üretim koşulları ve bunlara bağlı olarak üretim maliyetleri oluşmaktadır. Bu maliyetler ışığında her bir ürünün birim fiyatları ve hepsinden önemli birimleri ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda üretimi yapılan andezit taşı ürünlerinde en büyük sorun metraj birimlerinin farklı olmasıdır. Bu durumu şu şekilde açıklamak mümkündür. Kullanıcılar tabi ki bir malzeme alımında fiyat karşılaştırması yapmak ister ancak az bilinen andezit ürünlerinde metrajlar karışmakta aslında daha uygun olan fiyat daha pahalı hale gelmektedir. Kullanıcı ilk aldığında uygun görsede zaman içinde diğer girdiler ile birim fiyatlar artmaktadır. Bunun için bizler Erku Madencilik olarak fiyat tekliflerimizde her bir ürün için teker fiyatlandırma yapmakta ve müşterimize şeffaf bir şekilde iletmekteyiz. Bir örnek ile açıklamak gerekirse en çok kullanımı yapılan ürün olarak karşımıza basamak taşı gelmektedir. Bu ürün için kimi zaman firmalar rıht yani alın taşını ayrı olarak fiyatlandırmaktadır. Bu durum ilk başta müşteriye nihai kullanıcıda ucuz algısı yaratmaktadır. Ancak doğru olan rıht ve alın taşı dahil ve ürünün profil pah işleminin yapılmış haliyle müşteriye teslim etmektir. Bu şekilde kullanıcı daha uygun fiyatlara ürün teslim almış olacaktır. Bu şekilde andezit fiyatı karşılaştırması yapmak daha doğru olacaktır. Son nihai kullanıcı ise almak istediği ürünü en uygun fiyatlara karşılamış olacaktır. Bu kapsamda daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız. Yılların tecrübesi ve deneyimli kadromuz andezit hakkında merak edilen tüm bilgileri sizlere sunmaktadır. Hemen bizleri arayın kaliteli ürünü en uygun fiyatlara sizlerle buluşturalım.