Dere Taşı

Bir çok alanda kullanımı yapılan doğal taşların farklı kullanım alanları ve buna bağlı olarak oluşan farklı ebatları söz konusudur. Bizler öncelikle üretimini yaptığımız ürünlerin her birinin farklı kullanım alanının olduğunu bir çok kez ifade ettiğimiz gibi uygulama şekilleri yine aynı doğrultuda değişmektedir. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda üretimini yaptığımız dere taşı için bu yazımızda bilgiler paylaşarak ürün hakkında kısa detayları paylaşacağız. Bu doğrultuda ilk olarak ürünlerin nasıl oluştuğunu ve ne şekilde üretildiği hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu noktada ifade etmek isteriz ki ürünler volkanik bir kayaç olup bundan dolayı dış ve iç mekan kullanımına uygundur. Üretimleri yapılan ürünlerin incelemesini yaptığımızda karşımıza farklı boyutlarda ürünlerin olduğu çarpmaktadır. Üretimi yapılan ürünlerin ilk olarak iç mekanlarda kullanımı yapıldığını ifade etmekte fayda buluyoruz. Bu söz konusu ürün farklı alanlarda farklı şekillerde kullanımı yapılmaktadır. Diğer doğal taşlara oranla oldukça farklı bir uygulaması bulunmaktadır. Bu uygulamaları yazımızda detaylı olarak anlatacağız. Ancak öncelikle ifade etmek gerekiyor ki ürünlerin maden sahaları ve teknik özellikleri nelerdir? Ürünlerin düşünüldüğü gibi derelerden toplanan taşların müşteriye sunulması gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu ürünler daha çok birbirini yiyen taşların son nihai hal almasıyla oluşmaktadır. Bu konu hakkında kapsamlı bilgileri yine yazımızda yer vereceğiz. Ancak bu ürünün ana maddesi olarak andezit taşı göstermek yanlış olmayacaktır. Bu noktada ürünün yapılarda kullanımı yapıldığında özellikler anlamında doğal taşlardan bir farkı olmadığı ve dayanımının aynı oranda olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bununla beraber ürünlerin üretim süreci ve şeması oldukça farklı olarak bizleri karşılamaktadır. Bu farklılığı detaylandırmak amacıyla bu yazımızda anlatma fırsatı bulacağız. Ancak öncelikle ifade etmek isteriz ki üretimi yapılar her bir ürün için iç ve dış mekanlarda uygulamaya müsait olduğunu kesinlikle ifade edebiliriz. Bununla beraber ürünlerin uygulama şekillerinde farklılıkların olduğunu ifade edebiliriz. Uygulaması yapılacak ürünlerin plaklar halinde olmadığını ve diğer tüm doğal taşlardan bu noktada ayrıldığını ifade edebiliriz. Bununla beraber ürünlerin hangi durumlardan ve hangi maddelerden etkilendiğini yine bu yöntem ile ifade edebiliriz. Öncelikle üretimi yapılacak dere taşı için ham madde ve maden sahası araştırması yaparak iş başlamak doğru sonuçlara ulaşmamıza sağlayacaktır. Bununla beraber ürünlerin ilk başlarda nasıl keşfedildiği ve kullanımı yapılacak alanın özelliklerine göre nasıl kullanıldığını ifade edeceğiz. Maden sahaları bir ürün grubu için daha önceden bahsettiğimiz gibi kalitenin ana noktasıdır. Bununla beraber bu ürün için farklı alanlarda farklı uygulama biçimleri mevcuttur. Üretimi yapılan ürünlerin belirli bir ürün grubundan üretiminin yapıldığını ifade etmek oldukça yanlış olacaktır. Çünkü farklı alanlardan farklı biçimlerde üretimlerinin yapıldığını gözlemlemekteyiz. Bundan dolayı başlıklarımızda bundan bahsederek kullanıcıların bilinçlenmesine ve ürünü tanımasını sağlamak istiyoruz. Lütfen yazımızın devamını okuyunuz.

İçindekiler;

  1. Dere taşı
  2. Dere taşı maden sahasının kaliteye etkisi
  3. Dere taşı fiyatları
  4. Ürünlerin üretim koşulları ve uygulama şekilleri

Dere Taşı Maden Sahasının Kaliteye Etkisi Nedir?

Bir çok doğal taş için öncelikli olarak kaliteyi belirleyen durum maden sahalarının üretime el verişli olması ve buna bağlı olarak ürünlerin doğru olarak üretilmesi ürün kalitesini belirlemektedir. Bu noktadan başlayarak öncelikle bu ürünün ilk keşfedilmesi derelerin içerisinde bulunan taşların zamanla birbirini aşındırma vasıtasıyla oluşum tamamlamasıyla meydana gelmektedir. Bu ürünlerin suların yaz ayında çekilmesiyle dere yataklarının temizlenmesiyle oluştuğunu ifade edebiliriz. İlk başlarda bu şekilde toplanması ve önemli villa yapılarında kullanımı yapılmasıyla ürünün keşfi ortaya çıkmaktadır. Bizler bir noktaya kadar bu şekilde ürünlerin teslimatını yaparak müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışmış bulunuyoruz. Ancak bir noktadan sonra artar istek ve derelerin belirli bir mevzuat ile yönetilmesiyle ürünlerin üretim koşulları değişmektedir. Günümüzde ilk olarak ürünlerin çıkarıldığını birer maden sahası bulunmaktadır. Söz konusu maden sahalarının işletilmesi önemli ölçüde mevzuat ile sağlanmakta olup farklı işletme metotları bulunmaktadır. Bizler üretim amacıyla kullanımını yaptığımız dere taşı maden sahaları için ilk olarak bu maden sahalarının işletmeye alınmasından başlayarak üretimlerinin nasıl yapıldığına kadar bilgileri incelemeye başlayacağız. Bu alanların kullanımı için ilk olarak maden sahasının ruhsatlandırılması yapılması mutlaka gerekmektedir. Bizler bu noktada kullanımının yaptığımız tüm ürün grupları için kendi maden sahalarımızın kullanımını yapmakta olduğumuzu ifade edebiliriz. Bu alanların en büyük zorluğu kullanım iznini almak ve sonrasında işletmeye devam ettirebilmek olduğunu ifade ediyoruz. Üretim için kullanımı yapılan alanların başında gelen maden sahaları için bizler ilk olarak keşfini gerçekleştirmekteyiz. Bu alanların keşfi yapıldıktan sonra ilk olarak bizler maden dairesine işletme izni alabilmek için müracaat gerçekleştirmekteyiz. Bu zaman sürecinde tamamen bağımsız laboratuarda üretim için kullanımı yapılması düşünülen ham blokların parçalarını teslim etmekte ve bu şekilde ürünlerin analizlerini toplayamaya başlamaktayız. Yaklaşık bir sene süren resmi işlemlerin ardından maden sahasının işletmeye açılması durumu kendiliğince olgunlaşarak teslim sürecini almaktadır. Bu işlemlerin bitmesinin ardından işletme izni alınan maden sahası ilk olarak kademeli olarak maden arama işlemine tabi tutulmaktadır. Bu aramaların yapıldığı süreci inceleme başladığımızda karşımıza çıkan sonuç ham maddelerin maden sahasında farklı alanlara yayıldığı yönünde kendini göstermektedir. Bundan dolayı ürünlerin çıkarılması ve işlenmesi oldukça fazla zaman almaktadır. Bundan dolayı maden sahası işletmesinde mutlaka tecrübeli bir ekip ve ekipman olması gerekmektedir.  Maden sahası hakkında bilgeye ve tecrübeye sahip olmayan bir ekip ne yazık ki bu alanın işletmesini gerçekleştiremez. Bundan dolayı mutlaka bilgi tecrübesi olan ekip kullanımı yapılması gerekmektedir. Bulunan damar ile dere taşı üretimi ilk adım olarak üretilmeye başlanmaktadır. Bu üretim sürecince bizler ilk olarak çıkarılan madenleri gruplara ayırarak analizler yapmaktayız. Çıkan her taş parçası üretim yapılacak diye bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı farklı alanlarda kullanımlar ve üretim için farklı ebatlarda kesimler yapılmaktadır. Bizler ürünlerin üretiminde kullanımı yapılan ham  maddelerin cinsi olarak andezit taşı ve bazalt taşını örnek göstermekteyiz. Bu ürün gruplarının tüm karakteristik özellikleri bu taşlar için geçerlidir. Bundan dolayı ürünlerin her biri için iç ve dış mekanda kullanımı rahatlıkla yapılabilir diyoruz. Çünkü ham maddeleri her türlü koşula karşı dayanım sağlamaktadır. Bununla beraber üretimi yapılan ürünler küçük ebatlara sahip olması bizler için bir avantaj olarak bizleri karşılamaktadır. Bu avantajın sebebi ürünlerin çimento katkılı harç ile kurduğu ilişki gösterilmektedir. Bu noktadan sonra ürünlerin üretim koşulları başlamaktadır. Ebatlanmak üzere fabrikalarımıza gönderilen ham blok taşlar ilk olarak kesim yapılamak üzere kesme makinesine sevk edilirler. Bu sevk işlemi ardından ürünlerin üretilme süreci kademeli olarak başlamaktadır. Bu kesim işlemi ardından ürünler belirli bir kalınlığa sahip olarak üretilmeye başlanmaktadır. üretimi yapılan ürünlerin farklı büyüklükte olan ve kalınlığı üç ile dört santimetre arasında değişen ürünler farklı alanlarda eskitilmek üzere bekletilir. Bu ürünler dere taşı üretimi için ham madde görevi görecektir. Üretimi sağlanacak ürünlerin her biri için farklı koşulların bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu farklılığın ne olacağını araştırma imkanı bulduğumuzda üretim sonucunda dolomit ve benzeri ürünlerinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bizler fabrikalarımızda her bir ürün için farklı süreçleri ve buna bağlı olarak farklı maliyetleri üstlenmekteyiz. Bu üslenilen maliyetler ışığında ortaya çıkan miktar bizlere ürünlerin ham fiyatlarını oluşturmaktadır. Bizler bu kapsamda ilk olarak üretimi yapılan ürünlerin fiyatları diğer başlıklarımızda aktarılarak ürünler hakkında bilgileri arttıracağız. Bu başlığımız ardında gelen ham blok fiyatları ve ürün fiyatlarının ardından ürünlerin üretimlerinde geçen süreçleri ve buna bağlı olarak uygulamasının detaylarını aktaracağız. Lütfen yazımızın devamını okuyarak ürün hakkında bilgilere sahip olmaya devam ediniz.

Dere Taşı Fiyatları

Bir çok yapı malzemesinin belirli maliyetleri ve buna bağlı olarak oluşan birimler ile ilişkili fiyatları bulunmaktadır. Bu fiyatlar ürünlerin satışı dahilinde farklı olarak kendini göstermektedir. İlk olarak üretimi yapılan ürünlerin incelenmesini yaptığımızda ürünlerin genelde ton olarak satışa sunulduğunu ifade edebiliriz. Bu satışlar sırasında üretimi yapılacak ürünlerin her biri büyük torbaların içerisine dökülerek satışa sunulmaktadır. Ancak ürünlerin farklı olarak metre kare ve metre tül birim olarak satışları bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada ilk olarak üretimi yapılacak ürünlerin nasıl üretildiğini kısa şekilde açıklayarak bu üretimlerde maliyetleri göz önüne sereceğiz. Öncelikle üretimi yapılan ürünlerin en başta oluşan maliyeti maden sahasından çıkarılırken oluşan akaryakıt gider, buna bağlı oluşan taşıma maliyetidir. Bununla beraber ürünlerin çıkarılmasında görevli personel ve iş makinesi bakım onarım giderleri dere taşı fiyatları için maliyetlerin başını oluşturmaktadır. Bu giderlerin yanında çıkarılan madenlerin her biri için belirli vergi giderleri ve pası payı yani kullanımı mümkün olmayan ham madde miktarı mutlaka eklenmelidir. Bu giderlerin hesaplanmasının ardından ürünlerin üretimi için fabrikalarda mesai başlayacaktır. Kesimine başladığımız her bir ürün grubu için kesim aşamasında oluşan bıçak maliyeti en büyük maliyetlerin başında gelmektedir. Bu kalem gider ardından gelen elektrik kullanımı oldukça fazla olarak bizleri karşılamaktadır. Üretimlerde en temel ihtiyaç her zaman ki gibi enerji olarak bizleri karşılamaktadır. Bu gider kalemi ton fiyatlarına eklenerek maliyetler hesaplanmaktadır. Bundan sonra personel ve makine bakım giderleri karşılamaktadır. Bu gibi gider kalemleri aslında az görünse dahi toplamda büyük yer tutmaktadır. Bundan dolayı küçük kalem giderler mutlaka hesaplanmalıdır. Bu işlemlerin ardından üretime geçilecek ürünlerin makinesi aslında dere mantığıyla ürünlerin oluşumunu sağlamaktadır. Ürünlerin üretimini incelediğimizde ilk olarak ifade etmek gerekiyor ki ürünler birbirini yiyerek yani yontarak istenen formlara sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı bu durumu ele aldığımızda ifade etmeliyiz ki ilk olarak ürünler köşesi oldukça sivri ve kullanıma uygun hiç değildirler. Ancak bu noktadan sonra bu küçük ve kullanıma uygun olmayan ham maddeler makineye atılarak gerekli işlemlere tabi tutularak kullanıma uygun hale getirilir. Bu işlemlerin sürmesi sırasında ürünlerin oluşumu yavaştan kendini göstermektedir. Bu işlem ardından ilk dere taşı üretimi oluşmaya başlamaktadır. Büyük bir kazan içerisine atılan malzemeler suyun yardımı ile kendini aşındırmakta ve bu aşınma ile birlikte ürünlerin üretimi gerçekleşmeye başlamaktadır. Bu şekilde ürünlerin üretimi yapılmaktadır. Üretimi yapılan bu ürünlerin çuvallara konularak sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Bu şekilde ürünler sevkiyatı yapılırken bununla beraber ürünlerin fileli olarak satışı yapıldığını bilmekteyiz. Ancak bu şekilde atışları kesinlikle önermemekteyiz. Çünkü zamanla ürünler file ile arasındaki bağ kopmakta yada uygulamada file ayrımları belirmeye başlamaktadır. Buda görüntüde olumsuz duruşların oluşmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı kesinlikle önermemekteyiz. Daha kapsamlı bilgiler ve ürün fiyatları için hemen bizleri arayınız.

Ürünlerin Üretim Koşulları & Uygulama Şekilleri Nelerdir?