Andezit Fiyatları

Andezit Taşı Fiyatları

Bir çok ürün için farklı fiyatlar ve farklı birimler kullanılarak fiyatlandırma işlemi yapılmaktadır. Ancak yapı malzemesi seçiminde dikkat edilmesi gereken en büyük etkenlerden biri ürünün kalitesinin yanında hangi alanlarda kullanımının yapılacak olması oldukça büyük öneme sahiptir. Bir zemin kaplama malzemesi olarak kullanımı yapılacak ürün ile duvar kaplaması arasında oldukça büyük farklılıklar bulunmaktadır.  Bunun nedeni iki durumun oldukça farklı olması ve alanlarda oluşan darbe dayanımı gibi durumların farklılık göstermesidir. Bundan dolayı ürünlerin ebatları ve maliyetleri oldukça farklıdır. Bu kapsamda üretimini yaptığımız andezit taşı fiyatları konusunda bilgiler vermek gerekirse bu ürünler kalınlık yani ham madde kullanımı veya üzerine yapılacak işlemeye göre farklı fiyatlara müşteri bulmaktadır. Öncelikle üretimi yapılan her ürün için öncelikle aranması gereken durum ürünlerin sertlik derecesi ve kalitesinin ne olduğudur. Bizler üretimini yaptığımız her ürün için önceliğimiz ebatlarının doğru olmasının yanında ne kadar kaliteli ve ham maddesinin ne derece dayanıklı olduğudur. Bu kapsamda kendi fabrikalarımızda kendi maden sahalarımızdan çıkardığımız ürünleri işleyerek ürün olarak pazarlamasını yapmaktayız. Bu doğrultuda bu sayfamızda tüm ürünler için ne derece dayanıklı olduğunun yanında hangi fiyatlara satıldığı hakkında bilgileri sizinle paylaşacağız. Unutulmaması gereken birinci derece durum ürünlerin ham madde kullanımına göre fiyatlandırıldığının ve bunun yanında yüzeyine yapılan işlemin cinsine göre fiyatlarda farklılıkların oluştuğunu unutmamalıyız. Bu doğrultuda öncelikle ham madde kullanımının andezit taşı fiyatları konusunda etkisini inceleyelim bu adımdan sonra ürünlerin işlemlerini inceleyelim son olarak birimleri hakkında bilgiler vererek konu hakkında bilgileri kapatalım. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen bizleri arayınız.

2022 Güncel Andezit Taşı Fiyatları

Bir çok alanda kullanımı yapılan ürünleri inceleme fırsatı bulduğumuzda ilk olarak söylemek isteriz ki her malzemenin kendine göre maliyetleri ve buna bağlı oluşan birimler ışığında fiyat listesi bulunmaktadır. Bizler üretimlerini yaptığımız ebatlı ürünlerin her biri için maden sahası işletme maliyetlerinden başlayarak son nihai paletlemeye kadar geçen tüm sürecin maliyetlerini tek elde toplayarak en uygun fiyat anlayışını benimsemeye çalışmaktayız. Bu doğrultuda ilk olarak ürünlerin maden sahasının fiyatlara etkisi hakkında detaylarını diğer başlığımızda ele alacağımızı belirtmek isteriz. Üretimi yapılacak andezit taşı için ilk olarak söylemek isteriz ki ürünlerin birimleri üretimi yapılacak alan için oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu durumun en büyük nedeni olarak gösterebileceğimiz durum ise bir adet veya metre kare arasında oluşan miktar farkı ile işi açıklamak olacaktır. Bizler her bir doğal taş çeşidi için farklı birimlerin kullanımının yapıldığını ifade etmek istiyoruz. Bu birimlerin ilk olarak metre tül, metrekare, adet ve ton olarak değişkenlik göstereceğini söylemekte fayda buluyoruz. Üretimi yapılan ürünlerin bizler ilk olarak bir zemin veya duvar kaplaması olması durumuna göre fiyatlarında değişiklik gözlemlemekteyiz. Bu her iki ürün grubu için kullanımı yapılan birim metrekare olduğunu ifade ediyoruz. Bu birim ile ürünlerin satışları gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber üretimi yapılan ürünlerin üzerine uygulama yapılacak işleme türüne göre andezit taşı fiyatları değişiklikler göstermektedir. Ürünlerin ham düz hali ile işleme yapılmış kalibreli, kumlamalı veya silimli hali arasında oldukça büyük farklılıklar bulunmaktadır. üretimi yapılan ürünün üzerine yapılan işlemeler ile ürünlerin birimlerinde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Her bir uygulama için 40,00TL (Kırk Türk Lirası) ile 70,00TL (Yetmiş Türk Lirası) arasında fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bu fiyat farkı uygulama yapılacak ürünün zorluğuna göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber ürünlerin hangi alanlarda kullanımı yapılacağına göre ebatlarında farklılıklar göze çarpmaktadır. Bizler bu kapsamda bu ebat farklılığını genelde ham madde kaybı olarak sınıflandırmaktayız. Bir zemin döşemesinde kesinlikle iki santimetre kalınlığa sahip ürünün kullanımı yapılması doğru değildir. Bu hatayı yapan genelde uygun maliyetleri elde edebilmek için farklı kullanıcılar vardır. Ancak kesinlikle doğru değildir. Bunun nedeni ise iki santimetre kalınlığın gerekli mukavemeti gösterememesidir. Bundan dolayı erken kırılmalar yaşanmaktadır. Ancak bunun aksine dış mekanlarda kullanımı yapılacak ve üzerine ağır taşıyıcı yada arabaların çıkmayacağı alanlarda üç santimetre kalınlığında ürünlerin kullanımını kesinlikle önermekteyiz. Bu kullanımda dört veya beş santimetre kadar çıktığını gözlemlemekteyiz. Üretimi yapılan ürünlerin kalınlıklarının artmasıyla kullanımı yapılan ham madde arttığından ve bununla beraber üretim koşulları ağırlaştığından andezit taşı fiyatları yükselmeye başlamaktadır. Bununla beraber iki santimetre kalınlığa sahip ürünlerin kullanım alanı olarak bizler genelde duvar kaplamalarını göstermekteyiz. Bu durumun nedeni ürünlerin darbeyle daha az karşı karşıya kalmasını gösterebiliriz. Bununla beraber ürünlerin uygulama şekline göre ebatlarında oynamalar oluşmaktadır. Bunların başında gelen kalınlık söz konusu olduğunda özellikle bir mekanik kaplama uygulamasında kullanımını yaptığınız ürünün kalınlığı kesinlikle üç santimetre olarak belirlenmelidir. Bunun yanında iki veya dört santimetre kalınlığında ürün kullanımı kesinlikle uygun değildir. Bu durumun nedeni iki santimetre kullanımda aksaklıklar olacağından uygun değilken dört santimetre kullanımda ağırlığından dolayı tercih edilmemektedir. Bizler bundan dolayı alanlara özgü ebatların kullanımının yapılmasını mutlaka önermekteyiz. Bununla beraber andezit taşı fiyatları diğer önemli bir faktör ise ürünlerin genişlik ölçülerinin ne olduğudur. Kullanımı yapılan ürünlerin en çok tercih edilen ve standart ölçüsü olan ebatların başında otuz santimetre genişlik gelmektedir. Bunun nedeni kesim yapan makinelerin daha hızlı bir şekilde üretimi gerçekleştirmesi olduğunu söylemekte fayda buluyoruz. Üretimini yaptığımız her bir ürün grubu için söylemek isteriz ki önceliğimiz kalitedir. İstediğimiz kaliteyi yakaladıktan sonra ekonomik olması arkasından gelmektedir. Bizlere göre bir ürünü değerli kılan o ürünün diğer malzemelerden ayıran kalitesidir. Uygulama yapılacak bir ürün grubu için söylemek isteriz ki doğru ve net metrajlarda uygulama yapılması oldukça kıymetlidir. Son zamanlarda yurdumuzun ve dünyanın içinden geçtiği yüksek akaryakıt fiyatları bizlere göstermektedir ki ürünlerin her biri için taşıma maliyeti diğer senelere oranla oldukça yükselmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için bizler mutlaka doğru metraj ve ürünlerde fire payını ortadan kaldırmak gerektiğini düşünmekteyiz. Bundan dolayı kaliteyi en üst seviyede gerçekleştirmekteyiz. Üretimi yapılan andezit taşı için söylemek isteriz ki ebatlarının doğru olması oldukça büyük önem arz etmekle beraber verilen siparişe göre ürünlerin çıkarılması oldukça büyük önem arz etmektedir. Eksik gönderimi yapılan ürünlerin sonrasında parça araçlar ile taşınması sırasında ek maliyetler ortaya çıkmaktadır. Ancak bilinmesi gerekiyor ki kullanımı yapılan ürünlerin her birinin taşıma için farklı yükleri bulunmaktadır. Bir çok bilinçli müşterimiz her bir aracın farklı seviyelerde ürün taşıma kapasitesi bulunduğunu bilmektedir. Bundan dolayı ürünlerin her biri için farklı araçların farklı seviyelerde taşıma katsayılarının olduğunu ifade edebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse bir tır üç santimetre kalınlık ve otuz santimetre kalınlığında bir kaplama taşı için taşıma kapasitesi genelde üç yüz elli metrekare olduğunu söyleyebiliriz. Bu miktar çok az bir miktarda aşağı yada yukarı çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bunun aksine ürünlerin daha fazla taşınmasını istemek taşıma güvenliğinde zayiat veya güvenliği tehlikeye düşürmektedir. Bizler bundan dolayı bu miktarların üstüne çıkmamaktayız. Bu şekilde taşıma maliyetleri en alt seviyede tutarak andezit taşı fiyatları konusunda avantaj sağlamaya çalışmaktayız. Bununla beraber ürünlerin kullanım ebatlarına göre her ürün grubu için farklı taşıma kapasiteleri bulunmaktadır. Bundan dolayı farklı seviyelerde araştırmalarda bulunabiliriz. Konular hakkında daha kapsamlı bilgiler için hemen bizleri arayınız. Fabrikadan doğrudan satış ve kaliteli ürünü en uygun fiyat avantajı ile almak bizler ile mümkündür.

Andezit Taşı Fiyatları Ham Madde Kullanımı

Bir çok yapı malzemesi için öncelik hangi ham maddeden yapıldığı ve ham maddesinin dayanımının ne olduğu oldukça büyük öneme sahip olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünün kalitesini kesinlikle hangi ham maddeden yapıldığı etkilemektedir. Bu doğrultuda incelediğimizde diğer adı Ankara taşı olan andezit taşı için ham madde kaynağı olarak Ankara görülmektedir. Bir çok bölgede çıkarılan tüf taşları ne yazı ki bu ürün adı altında satışa sunulmakta ve kısa süre içinde deforme olmaktadır. Bu durumu engellemek ve doğru ürün seçimi yapabilmek adına yapılması gereken en temel durum doğru ürünü temin etmek ve fabrikalar ile çalışmaktır. Konu başlığımıza gelince bir ürünün fiyatını o ürünün ham madde kullanımı ve üzerine yapılan işlemeler etkilemektedir. Bu ürün üretimi doğal taş olunca andezit taşı fiyatları doğrudan etkilenmektedir. Bu ürünlerin üretiminde ürünlerin ebatları üç ve dört santimetre arasında olunca bu ürünlerin fiyatları ortalama değerlerde olmaktadır. Ancak durum dört santimetre üstüne çıktığında ürünlerin fiyatları ortalamanın üstüne çıkmaktadır. Bunun yanında bir diğer ürünlerin başında olan bordür taşı ise döşeme ve kaplama taşının aksine metre tül olarak birimlerde satılmaktadır. Bunun nedeni ise ürünün ebatlarının oldukça fazla olmasının yanında üretiminin oldukça zor olmasında dolayıdır. Bununla beraber ürünlerin basamak taşı olarak üretimi yapılan plakaların ise yine bordür gibi metre tül olarak birimlendirildiği bilinmektedir. Basamak taşları genelde dört veya üç santimetre kalınlığında kullanımı yapıldığı gibi altı santimetre kadar kullanımı yapıldığı bilinmektedir. Bunun yanında on beş santimetre kalınlığında kullanımı yapılmaktadır. Kullanılan ürünlerin ebatları andezit taşı fiyatları konusunda doğrudan etkilidir. Bu kullanımlar genelde tarihi yapılarda yapıldığı gibi günümüzde kullanımı yapıldığı önemli devlet yapıları bulunmaktadır. tüm bu ürünlerin hakkında bilgileri kısa başlıklar halinde sizlerle paylaşacağız.

  • Andezit taşı fiyatları döşeme ölçüleri; bir çok yapıda dış ve iç mekanların kaplamaların doğal taşlar tercih edilir. Ancak genelde dış ortamlarda tercih edilen ürünlerin başında andezit taşı Bu durumun nedenini inceleme fırsatı bulduğumuzda ürünün kaymaz yapısının yanında dayanımının çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Bu kullanımı yapılacak ürünlerin ebatlarını inceleme fırsatı bulduğumuzda zeminlerde genelde üç ve dört santimetre kalınlığında ürünler kullanılırken duruma göre beş ve altı santimetre kadar ürün kalınlığı tercih edilmektedir. Bu durumların her birinde farklı ham madde kullanımı olduğu gibi üretim sürecide aynı oranda düşmektedir. Bu durum andezit taşı fiyatları konusunda etkiye sahiptir. Bununla beraber ürünlerin yüzeyine yapılan işlemeler bunların kalibreden başlayarak kumlamaya kadar olan tüm işlemeler ürünlerin fiyatlarını etkilemektedir. Bu uygulamada iki santimetre kalınlığında ürünleri kullanmak oldukça yanlıştır. Bu kalınlıklarda kullanılan ürünler basınca dayanımı az olacağından zamanla kayıpların yaşanmasına neden olacaktır.
  • Andezit taşı fiyatları duvar kaplama ölçüleri; bu uygulamalar genelde iç ve dış mekanlarda fark etmeden her iki ortamda yapılmaktadır. Bununla beraber ölçüleri zemine göre daha hafif ve standart olduğunu görmekteyiz. Ancak bu uygulamalarda ürün çeşitliği fazladır. Bunların başında patlatma taşı gelmektedir. Bu ürün genelde dış ve iç mekanlarda duvar kaplamasında kullanılır.Bu ürünlerin kalınlığı genelde üç ve iki santimetre olarak kullanılır. Bununla beraber uygulamada mekanik kaplama olarak farklı uygulamalar yapıldığı bilinmektedir. Genelde mekanik kaplamalarda kalibre işlemi sıklıkla yapılmaktadır. Bununla beraber andezit taşı fiyatları ortalama olarak farklı işlemlere bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Bu ürünleri sipariş verirken birim olarak metrekare kullanımı yapılmaktadır. Konu hakkında daha kapsamlı bilgiler için hemen bizleri arayınız.
  • Andezit taşı basamak ölçüleri; bu ürünün kullanımında genelde genişlik önemli olduğu kadar kalınlıkta oldukça önemlidir. Bunun nedeni olarak kullanımında darbelere sıklıkla karşılaşması gösterilir. Genişlik olarak otuz iki santimetre kullanımı yapılırken kalınlık olarak üç veya dört santimetre kalınlık kullanılır. Bununla beraber bu uygulamada alın taşı dediğimiz ürünün andezit taşı fiyatları ekli olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. bununla beraber bu ürünün üretimi sonrasında mutlaka profil veya pah işlemi yapılması gerekmektedir. Aksi durumda düşmeye bağlı yaralanmalar yaşanacaktır. Bu ürünün siparişi verilirken ölçüleri metre tül olarak hesaplanmaktadır.
  • Andezit taşı küpeşte ve bordür ölçüleri; bu iki ürünün kullanım alanalrı birbirinden oldukça farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. üretimi yaptığımız bordür taşları tretuvar ve kaldırımlarda zeminlerde kot farkı olduğu alanlarda kullanımı yapılmaktadır. Diğer taraftan küpeşte taşı genelde duvar üstü veya duvarların bitiş yerlerinde kullanımı yapılan üründür. Bordür taşlarında minimum ölçü genelde 10*15*50 olmaktadır. Küpeşte taşı için bu ölçüler oldukça nadir kullanılır. Bu iki için andezit fiyatı alındığında mutlaka pah veya profil işleminin fiyata dahil olup olmadığını sorulması gerekmektedir. Farklı ürünler ve fiyat teklifleri için ürünlerin sayfalarını inceleyebilir veya hemen bizleri arayabilirsiniz.

Andezit Taşı Fiyatları Etki Neden Maliyetler

Bir çok yapı malzemesi üretimi sırasında ortaya çıkan farklı gider kalemleri ve bu gider kalemlerine bağlı ürün maliyetleri oluşmaktadır. Bu kapsamda incelemelerde bulunduğumuzda üretimini yaptığımız andezit için en büyük gider kalemi kesici elmaslar, iş makinesi bakımı, yakıt giderlerinin yanında enerji giderleri ve personel harcamalarıdır. Bu doğrultuda bu giderlerin minimize edilmesi ve ham maddelerin üretim için sınıflara ayrılması ve ürüne göre kesime tabi tutulması oldukça büyük öneme sahiptir. Bilindiği üzere doğal taşlar ham olarak maden sahalarından çıkarılır ve bu ham maddelerin doğru ürünler için kullanılması oldukça büyük öneme sahiptir. Bunun nedeni ham madde kaybını minimize etmek olarak gösterilmektedir. Ham madde kaybı ne kadar fazla olursa o derece kayıplar artar ve ürünlerin birim maliyetlerinde aşmalar yaşanmaktadır. Bizler usta ekibimizin başında şeflik yapan ustalarımızın yardımıyla tüm blokları sınıflandırmakta ve bu şekilde andezit taşı fiyatları konusunda fiyatları en dibe çekmeye çalışmaktayız. Bununda yanında bahsi geçen tüm gider kalemlerini bir elde tutarak kendi iş makinemi kendi kamyon ve tırlarımız ve kendi maden sahamızı işleterek kendi fabrikalarımızda üretim yapmaktayız. Bu şekilde ürün giderlerini en dip seviyede tutup en uygun fiyatlara ürünleri pazarlamaktayız. Daha kapsamlı bilgiler ve fiyat teklifleri için hemen arayınız.